NLP woordenboek


NLP woordenboek met termen zoals we deze woorden binnen de Academie voor Psychologica gebruiken.

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  13  (Next)
  ALL

D

Delen

Het aanduiden van onafhankelijke programma’s, strategieën of gedrag. Het zien van de mens als het geheel van meerdere subpersoonlijkheden met ieder een eigen wereldmodel en eigen intentie. Het is een NLP techniek en ook bekend onder de naam Voice Dialogue.Deletion

De mens vormt zijn wereldbeeld met filters, de mens laat in het model wat hij van de wereld om zich maakt delen weg, generaliseert en vervormt. Hierdoor verbinden we ons aan en interne voorstelling die niet overeenkomt met de werkelijkheid. Delen uit de dieptestructuur zijn weggelaten, generaliseert en of vervormt.Dieptestructuur

De volledige linguïstische weergave waaruit de oppervlaktestructuur van de taal wordt afgeleid. Taal (woorden) dient als weergave systeem voor onze ervaringen. Mensen delen hun weergave van ervaringen in een linguïstische weergave. De woorden die gebruikt worden en de uitingsvorm, volgorde van woorden en zinnen, verhalen, liederen, uitdrukkingen, intonatie etc.. wordt de dieptestructuur genoemd.
Wanneer de mens begint te verwoorden maakt ze een serie keuzes, aangaande de vorm waarin ze hun ervaring meedelen. De out-put in de vorm van woorden wordt binnen de NLP de oppervlaktestructuur genoemd.Digitale informatie

Digitale informatie is de verwoording van een zintuiglijke waarneming beschrijving van iets in een taalsysteem.

Disney Strategy

Een NLP strategie die de componenten creativiteit (fantasie), realisme, en evaluatie (kritiek) onderscheidt en afzonderlijk van elkaar gebruikt bij het ontwikkelen van iets. Brainstormen, verzinnen en uitwerken van ideeënDissociatie

Het ervaren van een gebeurtenis in het verleden, heden of toekomst van een afstand. Je ervaart niet de emoties van de oorspronkelijke ervaring. Bijvoorbeeld; je ziet jezelf in een vergadering in het verleden, heden of toekomst de dingen doe die je deed, die je doet of gaat doen. Je hoort jezelf denken. Handig om tijdelijk uit een emotie te komen.Doel vormvoorwaarden

Doel- vormvoorwaarden
NLP toetst het doel aan de onderstaande 5 vormvoorwaarden

·        Onder eigen controle

·        Positief geformuleerd

·        Zintuigelijk specifiek

·        Ecologische verantwoord

·        Tijd/context gebondenDoel-vormvoorwarden

Doel- vormvoorwaarden
NLP toetst het doel aan de onderstaande 5 vormvoorwaarden

·        Onder eigen controle

·        Positief geformuleerd

·        Zintuigelijk specifiek

·        Ecologische verantwoord

·        Tijd/context gebondenDown chunking

Schakelen naar een lager abstractieniveau. Voorbeeld: van organisatie naar team, van team naar individu, van individu naar gedrag van gedrag naar …etc...Down time

Een status waarbij je aandacht naar binnen is gericht. Je registreert niet wat er om je heen gebeurd.


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  13  (Next)
  ALL