NLP woordenboek


NLP woordenboek met termen zoals we deze woorden binnen de Academie voor Psychologica gebruiken.

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  (Next)
  ALL

S

structuur

Ordening van elementen en hun onderliggende relatiesStuck state

In een geblokkeerde status ervaart men zich als geblokkeerd of gestresst, hetgeen gepaard gaan met onaangename gevoelens. Keuzemogelijkheden worden niet meer waargenomen of als niet meer toegankelijk ervaren. De leercyclus van Kolb wordt niet mee doorlopen (willen, doen, beschouwen, analyseren)submodaliteiten

Kleinste bouwstenen waaruit de structuur van subjectieve ervaring is opgebouwd.
bijvoorbeeld;
Visueel - kleur, vorm, beweging, helderheid, diepte etc.
Auditief - Volume, toonhoogte, tempo etc.
Gevoel - temperatuur, vochtigheid, locatie van gevoel op of in je lichaam etc.subpersoonlijkheden

Het aanduiden van onafhankelijke programma’s, strategieën of gedrag. Het zien van de mens als het geheel van meerdere subpersoonlijkheden met ieder een eigen wereldmodel en eigen intentie. Het is een NLP techniek en ook bekend onder de naam Voice Dialogue.swisch pattern

Een veranderingspatroon waarbij je een negatief beeld laat wegvegen door een positief beeld en positieve beeld verankerd wordt.T

Terugspoelen

Je herhaalt in dezelfde tonatie in het kort de informatie die je hebt, je vat als het ware samen. Hiervoor gebruik je de sleutelwoorden van de persoon. Handig bij eenduidige samenvatting tijdens vergaderingen of samenvatten zonder oordeel.tijdlijn

Verleden, heden en toekomst zijn oproepbaar in ons. We kunnen beelden, geluiden, gevoelens, geuren en smaken op een tijdlijn plaatsen en zo ervaringen terughalen in het hier en nu zetten en verplaatsen naar de toekomst.

 trance

Een veranderde bewustzijntoestand door een naar binnen gerichte concentratie en een beperkte externe aandacht.transderivationeel zoeken

Het zoekproces in iemands herinnering naar andere ervaringen waarvan het huidige gedrag is afgeleid.tweede positie

Waarnemingspositie vanuit de ander. Je bekijkt of ervaart de situatie vanuit de ander zijn/haar perspectief.
Page: (Previous)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  (Next)
  ALL