Digitale informatie

Digitale informatie is de verwoording van een zintuiglijke waarneming beschrijving van iets in een taalsysteem.
» NLP woordenboek