Inlevingsvermogen

In staat andermans emoties te herkennen, erkennen en te verduren en op basis daarvan je in de belevingswereld verplaatsen

» NLP woordenboek