Alignment

Congruentie (overeenstemming) tussen intenties, overtuigingen, waarden en gedrag.


» NLP woordenboek