Feedback

Feedback betekent terugkoppeling. Feedback geeft informatie over de ander in relatie tot jezelf.» NLP woordenboek