Tuesday, 17 May 2022, 5:26 AM
Site: www.e-learning-avpl.nl
Course: www.e-learning-avpl.nl (avpl)
Glossary: NLP woordenboek
Z

zelf motivatie

Je motieven verwoorden en omzet in doelen en in acties en in staat zijn aandacht blijvend te richten op het doel. Het hebben van een intern referentie kader.


zelfreflectie

Je eigen gevoelens en gedachten kunnen registeren en te benoemen. Het nemen van verantwoordelijkheid van je eigen gedrag.


zoek systeem

Het zintuigelijk systeem dat gebruikt wordt bij het terugvinden of ontwikkelen van informatie uit het verleden, heden en toekomst