Sitenieuws

Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap

by Secretariaat Academie voor Psychologica -
Number of replies: 0

Persoonlijk leiderschap 

Over leiderschap wordt veel gesproken, vaak in de zin van leiding geven aan anderen, maar dat is niet het hele verhaal. Want leiderschap gaat primair over je eigen kwaliteiten, en over hoe je dáár  anderen mee aanstuurt. 

'Als je niet leiding kunt geven aan jezelf hoe moet je dan leiding geven aan de ander?'

Uit onderzoek blijkt dat persoonlijk leiderschap de sleutel is voor succesvol leidinggeven aan de ander.

Lees meer over het belang van persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap is belangrijk voor wie zelf de 'chauffeur' van zijn/haar eigen leven wil zijn. Ben jij die chauffeur of wacht je af wat er op je pad komt? Persoonlijk leiderschap gaat vooral over je vermogen, over de mate waarin je eigen leven vorm kunt geven. Voor ons allemaal geldt dat er omstandigheden zijn waarop we verondersteld worden een antwoord te geven -  en dan is geen antwoord ook een antwoord. Welke je ook geeft, jouw antwoord bepaalt voor een essentieel deel wat de invloed is van die omstandigheden op zowel jouw leven als dat van je omgeving.

De aandacht voor persoonlijk leiderschap komt te liggen op ontwikkeling van persoonlijke voorkeuren en eigenschappen, sociale- en communicatieve vaardigheden, taalvaardigheid, persoonlijke gewoonten, vriendelijkheid, en optimisme. Dat wat dus echt kleur geeft  aan de relaties met anderen. Deze softskills zijn de sleutels tot succesvol leidinggeven aan jezelf en ook aan anderen.  Niet alleen op je werk als manager of projectleider maar ook binnen het gezin als opvoeder of op een club.

Persoonlijk leiderschap behelst een aantal thema's:
-    Herkennen, erkennen en afbakenen van je grenzen.
-    Je plek innemen (naast controle houden vooral loslaten). 
-    Verbinding aangaan met de ander zonder jezelf te verliezen.
-    Richting geven aan je leven.

Lees meer over onze leergang