In je burcht, uit je burcht

Het boekje In je burcht, uit je burcht

1. Inleiding

Soms gebeurt er in een gesprek of samenzijn iets onverwachts met je, iets wat eigenlijk niet past bij de situatie. Misschien klap je dicht en weet je niets meer te zeggen. Of je wordt buitenproportioneel kwaad, niet passend bij de situatie. Of er vindt iets pijnlijks of belangrijks plaats en de ander houdt een theoretische verhandeling waarin hij of zij vertelt dat het eigenlijk niet erg is en wel hierom .... Of het wordt emotioneel en jij of de ander maakt een flauwe opmerking of grap. Dan gebeurt er iets raars in het contact: het is alsof er een muur is opgetrokken tussen jou en de ander. Er is een verdedigingsmechanisme in werking getreden en echte communicatie is (tijdelijk) onmogelijk geworden.