De start pagina

Sitenieuws

Persoonlijk leiderschap

by Secretariaat Academie voor Psychologica -

Persoonlijk leiderschap 

Over leiderschap wordt veel gesproken, vaak in de zin van leiding geven aan anderen, maar dat is niet het hele verhaal. Want leiderschap gaat primair over je eigen kwaliteiten, en over hoe je dáár  anderen mee aanstuurt. 

'Als je niet leiding kunt geven aan jezelf hoe moet je dan leiding geven aan de ander?'

Uit onderzoek blijkt dat persoonlijk leiderschap de sleutel is voor succesvol leidinggeven aan de ander.

Lees meer over het belang van persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap is belangrijk voor wie zelf de 'chauffeur' van zijn/haar eigen leven wil zijn. Ben jij die chauffeur of wacht je af wat er op je pad komt? Persoonlijk leiderschap gaat vooral over je vermogen, over de mate waarin je eigen leven vorm kunt geven. Voor ons allemaal geldt dat er omstandigheden zijn waarop we verondersteld worden een antwoord te geven -  en dan is geen antwoord ook een antwoord. Welke je ook geeft, jouw antwoord bepaalt voor een essentieel deel wat de invloed is van die omstandigheden op zowel jouw leven als dat van je omgeving.

De aandacht voor persoonlijk leiderschap komt te liggen op ontwikkeling van persoonlijke voorkeuren en eigenschappen, sociale- en communicatieve vaardigheden, taalvaardigheid, persoonlijke gewoonten, vriendelijkheid, en optimisme. Dat wat dus echt kleur geeft  aan de relaties met anderen. Deze softskills zijn de sleutels tot succesvol leidinggeven aan jezelf en ook aan anderen.  Niet alleen op je werk als manager of projectleider maar ook binnen het gezin als opvoeder of op een club.

Persoonlijk leiderschap behelst een aantal thema's:
-    Herkennen, erkennen en afbakenen van je grenzen.
-    Je plek innemen (naast controle houden vooral loslaten). 
-    Verbinding aangaan met de ander zonder jezelf te verliezen.
-    Richting geven aan je leven.

Lees meer over onze leergang

SMARTer dan SMART

by Secretariaat Academie voor Psychologica -

Persoonlijke effectiviteit staat in veel sectoren van de samenleving volop in de belangstelling, zeker bij mensen die zich realiseren dat ze regelmatig niet effectief reageren en dat graag zouden willen veranderen. Maar gedrag veranderen is lastig. Het automatisme dat onze reacties aanstuurt zit immers diep in ons verankerd. Blijvend veranderen vereist dan ook een aantal stappen waar de technieken uit NLP ‘handen en voeten’ aan geven.

 Lees meer over persoonlijke effectiviteit


Het woordenboek NLP

by Secretariaat Academie voor Psychologica -

Het woordenboek NLP is nu beschikbaar in Algemeen. Je kunt daar alle termen vinden die we gebruiken in de practitioner opleiding en de master opleiding.

Mocht je een term missen of van meningverschillen over de inhoud dan kun je dat mailen naar mij: arjan.vanweert@avpl.nl

Het woordenboek van de mental health coach en mental health counselor moet worden samengesteld. 


Older topics...